Sefram Instruments SAS

Sefram เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือวัดทางด้านการบันทึกข้อมูล สู่ธุรกิจเครื่องมือวัดหลากหลายประเภท ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และราคาจับต้องได้ ภายใต้การดูแลของแบรนด์ BK Precision ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัดมาอย่างยาวนาน

 

ปัจจุบันสินค้าหลักของ Sefram มีดังนี้ :

 • เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับงานอุณหภูมิ (Data Acquisition / Datalogger)
 • เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับงานคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Data Acquisition)
 

Sefram

 • Sefram, DAS220: เครื่องบันทึกข้อมูล (Datalogger) 10Ch. จอสี 10” ทัชสกรีนจากฝรั่งเศส
  THB 79,000.00
 • Sefram DAS240: เครื่องบันทึกข้อมูล (Datalogger) 20-200Ch. ขนาดมือถือ จอสี ระบบสัมผัสจากฝรั่งเศส
  THB 122,700.00
 • Sefram DAS60: เครื่องบันทึกกราฟที่สามารถวิเคราะห์พลังงานและคุณภาพไฟฟ้าขนาดมือถือ จอสีระบบสัมผัสจากฝรั่งเศส
  THB 221,500.00