เครื่องวัดความเร็วลม

 • Amprobe TMA10A: เครื่องวัดลมพร้อมด้ามบิดงอได้
  THB 15,375.00
 • Amprobe TMA40-A: เครื่องวัดความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ
  THB 21,635.00

เครื่องวัดความเร็วลม

 • Fluke 925: เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
  THB 14,031.00
 • Fluke 922: เครื่องวัดการไหลของอากาศ
  THB 40,076.00

เครื่องวัดความเร็วลม

 • Kanomax 6141: เครื่องวัดความเร็วลมประสิทธิภาพสูงแบบแอนะล็อก (เข็มชี้)
  THB 0.00
 • Kanomax 6333: ทรานส์ดิวเซอร์ควบคุมการไหลอากาศมีจอแสดงผลดิจิตอล
  THB 40,600.00
 • Kanomax 682X Series: เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด
  THB 44,500.00
 • Kanomax 6036: เครื่องวัดความเร็วอากาศพร้อมโพรบปรับความยาวได้
  THB 67,200.00

เครื่องวัดความเร็วลม

 • Sonic SA-11: เครื่องวัดความเร็วลมอัลตราโซนิครุ่น
  THB 105,000.00
 • Sonic WA-790: ระบบสแกนทิศทางและความเร็ว ของการไหลเวียนอากาศในอาคารควบคุม
  THB 1,350,000.00