เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ

 • BC Biomedical NIBP-10X0 Series: เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์
  THB 348,000.00
 • BC Biomedical PS-2000 Series: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์
  THB 65,000.00
 • BC Biomedical PS-2200 Series: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์
  THB 249,000.00

เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ

 • Rigel PatSim 200: เครื่องทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางการแพทย์
  THB 74,000.00
 • Rigel UNI-SiM: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์ (Vital Sign Simulator)
  THB 280,000.00