• Gossen METRACABLE TDR Pro : เครื่องมือวัดเพื่อค้นหาตำแหน่งปัญหาสายไฟฟ้าช็อต สายขาด
  THB 54,100.00
 • Gossen LINAX PQ3000/PQ5000: เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
  THB 0.00
 • Gossen GEOHM 5-Set: เครื่องทดสอบความต้านหลักดินทางไฟฟ้า
  THB 70,000.00
 • Gossen METRALINE DM61/62: แอนะล็อก - ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Analog-Digital Multimeter)
  THB 6,300.00
 • Gossen METRACLIP 41/410: แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
  THB 32,800.00
 • Gossen METRACLIP 63/64: มิลลิแอมป์แคลมป์มิเตอร์
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 62: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 61: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 27,800.00
 • Gossen METRACLIP 85/86: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้า
  THB 31,700.00
 • Gossen METRAHIT Asi v3.0: มัลติมิเตอร์สำหรับงานทดสอบบัสทางอุตสาหกรรม (ASI BUS Tester)
  THB 26,100.00
 • Gossen SECULIFE DF PRO: เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์
  THB 0.00
 • Gossen SECULIFE UP: เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์
  THB 0.00
 • Gossen METRISO PRIME 10: เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้า
  THB 279,800.00
 • Gossen PROFITEST PV1500: วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซล่าร์ ด้วย IV Curve
  THB 839,600.00
 • Gossen METRAHIT IM E-DRIVE BT: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องวัดมิลลิโอห์มมิเตอร์ได้ในเครื่องเดียว
  THB 126,900.00
 • Gossen METRAHIT IM XTRA BT: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องวัดมิลลิโอห์มมิเตอร์ได้ในเครื่องเดียว
  THB 121,800.00
 • Gossen METRAHIT T-COM plus: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพิเศษสำหรับรองรับการทดสอบสายของระบบสื่อสาร
  THB 60,600.00
 • Gossen SECULIFE HITAM/MD: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานทางการแพทย์ (TRMS Medical-Multimeter)
  THB 36,000.00
 • Gossen SECUTEST SIII+: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส
  THB 234,300.00
 • Gossen PROFITEST EMOBILITY: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)
  THB 126,000.00
 • Gossen PROFITEST H+E BASE: เครื่องทดสอบการสื่อสารระหว่างรถกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)
  THB 0.00
 • Gossen PROFiTEST MXTRA: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC (EVSE)
  THB 148,800.00
 • Gossen PROFITEST PRIME: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)
  THB 284,800.00
 • Gossen METRACELL BT PRO: เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่สำหรับบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)
  THB 224,400.00