แคลมป์มิเตอร์

 • Amprobe ACD-10 PLUS: แคลมป์มิเตอร์ขนาด 600A
  THB 4,601.00

แคลมป์มิเตอร์

 • BK Precision 316: แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก
  THB 8,900.00
 • BK Precision 313A: แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก
  THB 8,300.00
 • BK Precision 325: แคลมป์มิเตอร์วัด Power และ True RMS AC/DC
  THB 10,500.00

แคลมป์มิเตอร์

 • Fluke 377 FC/378 FC: TRMS AC/DC แคลมป์มิเตอร์ พร้อม iFlex
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke T6: มิเตอร์ก้ามปูวัดแรงดันไม่ต้องสัมผัสและวัดกระแสได้พร้อมกัน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 365: Detachable Jaw TRMS AC/DC Clamp Meter
  THB 14,661.00

   

 • Fluke 381: แคลมป์มิเตอร์ Remote Display TRMS AC/DC ที่มี iFlex™
  THB 34,909.00

   

แคลมป์มิเตอร์

 • Gossen METRACLIP 41/410: แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
  THB 32,800.00
 • Gossen METRACLIP 63/64: มิลลิแอมป์แคลมป์มิเตอร์
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 62: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 61: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 27,800.00

แคลมป์มิเตอร์

 • Metrel MD 9260: TRMS Photovoltaic Clamp Meter CAT III 1500 V DC
  THB 14,300.00
 • Metrel MD 9272: แคลมป์วัดกระแสรั่วไหล ความไวสูง ฟังค์ชันวัดคุณภาพไฟฟ้า
  THB 16,300.00
 • Metrel MD 9250: แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS AC/DC
  THB 13,200.00
 • Metrel MD 9240: แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS
  THB 7,800.00