เครื่องวัดอัตราการไหล

  • Sonic SLF-500: มิเตอร์วัดการไหลของของเหลวแบบอัลตร้าโซนิก
    THB 130,000.00
  • Sonic SLF-100: มิเตอร์วัดอัตราไหลของเหลวในท่อเล็กชนิดแคลมป์
    THB 75,000.00