เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ

 • BC Biomedical 41433: เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)
  THB 135,000.00

เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ

 • IMT FlowMeter: เครื่องวัดอัตราการไหล
  THB 98,000.00
 • IMT PF-300VA, OR-703: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์
  THB 686,000.00
 • IMT PF-300V: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ (Ventilator Analyzer)
  THB 435,000.00
 • IMT FlowAnalyser PF-300V PRO: Gas Flow Analysers
  THB 579,000.00