IMT PF-300V: เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ (Ventilator Analyzer)

รหัสสินค้า : IMT PF-300V

ราคา

THB 435,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 435,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet, TH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร. 08-0927-9917สิทธิโชค ปานคล้าย โทร. 08-4710-7667

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


เป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT รุ่น PF300V เป็นเครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจแบบตั้งโต๊ะ สามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยหายใจ ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. พารามิเตอร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องช่วยหายใจ เช่น Vti, Vte, ExpMinVol, Rate, I:E, Ti, Te, Ppeak, Pmean, PEEPVti, Vte, ExpMinVol, Rate, I:E, Ti, Te, Ppeak, Pmean, PEEP
 2. อัตราการไหล (Flow)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)
 5. ความชื้น (Humidity)
 6. ปริมาณออกซิเจน (Oxygen Concentration)

IMT รุ่น PF300V สามารถวิเคราะห์การทำงานของเครื่องช่วยหายใจที่มีความแม่นยำสูง สามารถทดสอบ สามารถทดสอบเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ได้ดังนี้

 • Ventilators CPAP / Bilevel
 • Ventilators ICU
 • Ventilators Infant
 • Ventilators High Frequency
 • Blood pressure analysers
 • Oxygen conentrators
 • Vaccum pumps
 • Spirometers
 1. สามารถรองรับการจัดการ asset management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง มีรายงานตามมาตรฐานสากล
 2. มีฟังก์ชันคีย์ด้านหน้าเครื่องรองรับการจัดการแบบ single measurement
 3. แสดงผลการทดสอบแบบตัวเลขช่วยให้เข้าใจง่ายและแบบกราฟช่วยให้เข้าใจง่ายการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ
 4. การทดสอบแบบ auto จากโปรแกรม FlowLab สำหรับพิมพ์รายงานและจัดการข้อมูล

IMT PF-300V ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชันการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบของผู้ใช้งานใน

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้แบตเตอร์รี่ ใช้งานในภาคสนามได้คล่องตัว
 • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้
 • มีโปรแกรม Flowlab บริหารจัดการข้อมูล