• Gossen METRACLIP 41/410: แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
  THB 32,800.00
 • Gossen METRACLIP 63/64: มิลลิแอมป์แคลมป์มิเตอร์
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 62: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 67,200.00
 • Gossen METRACLIP 61: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟรั่วและกระแสไฟฟ้าทั่วไป
  THB 27,800.00
 • Gossen METRACLIP 85/86: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้า
  THB 31,700.00
 • Gossen METRACLIP 87/88: แคลมป์มิเตอร์วัดค่ากำลังไฟฟ้าและคุณภาพทางไฟฟ้า
  THB 54,600.00