เครื่องวัดค่าฉนวนไฟฟ้า

 • Fluke 1535/1537: 2500V เครื่องมือวัดความต้านทานฉนวนแรงดันสูง
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1555/1550C: เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน ที่มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1587FC/1577: เครื่องทดสอบฉนวนสมรรถนะสูง
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1507/1503: เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

เครื่องวัดค่าฉนวนไฟฟ้า

 • Gossen METRISO PRIME 10: เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้า
  THB 279,800.00
 • Gossen METRAHIT IM E-DRIVE BT: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องวัดมิลลิโอห์มมิเตอร์ได้ในเครื่องเดียว
  THB 126,900.00
 • Gossen METRAHIT IM XTRA BT: ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เครื่องทดสอบฉนวน เครื่องวัดมิลลิโอห์มมิเตอร์ได้ในเครื่องเดียว
  THB 121,800.00
 • Gossen METRISO INTRO/BASE/TECH: เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้า
  THB 43,400.00

เครื่องวัดค่าฉนวนไฟฟ้า

 • IET 1865+: Digital Megohmmeter I/R Tester
  THB 0.00

เครื่องวัดค่าฉนวนไฟฟ้า

 • Metrel MI 3205: เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 5 kV
  THB 129,500.00
 • Metrel MI 3210: เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV
  THB 180,800.00
 • Metrel MI 3201: เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV
  THB 103,600.00
 • Metrel MI 3121H: เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 2.5 kV
  THB 42,700.00