เครื่องนับความถี่สูงย่านไมโครเวฟ

  • Pendulum CNT-90XL: Pulsed RF Microwave Counter/Analyzer
    THB 534,000.00