สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและซ่อมบำรุง

 • Metrel MI 3360: OmegaPAT XA เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 121,300.00
 • Metrel MI 3311: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 36,600.00
 • Metrel MI 3394: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
  THB 291,000.00
 • Metrel MI 3309 BT: DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 56,500.00