Metrel MI 3309 BT: DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า : Metrel MI 3309 BT

ราคา

THB 56,500.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 56,500.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


Metrel MI 3309 BT Delta GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน พร้อมซอฟต์แวร์บน PC สำหรับอัปโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ, ดาวน์โหลดผลการทดสอบ, เก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ, ทำรายงานและจัดพิมพ์ผลการทดสอบ เป็นเครื่องมือความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าทุกลักษณะงาน

Metrel MI 3309 ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการตรวจวัดค่าดังต่อไปนี้

  • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์ หรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊ก หรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
  • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
  • PE Leakage ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับ หรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด
  • วัดกระแส Substitute leakage ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • วัดกระแส Differential leakage ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • Touch Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือก
  • Main Voltage Measurement ตรวจสอบแรงดันที่เต้ารับ
  • IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC Power Cord)
  • RCD Trip Time ทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว (RCD) ว่าตัดตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง หรือไม่
  • เชื่อมต่อกับ PDA หรือมือถือผ่าน Bluetooth และเชื่อมต่อกับ PDA ผ่าน App PAT Android สามารถส่งรายงานจาก ภาคสนามได้รวดเร็ว ทันใจ