เครื่องวัดลำดับเฟส

  • Amprobe PRM-6: เครื่องตรวจสอบลำดับเฟสและทิศทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส
    THB 8,794.00

เครื่องวัดลำดับเฟส

  • Fluke 9062: เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส และทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบไม่สัมผัส
    THB 17,644.00
  • Fluke 9040: เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส
    THB 17,644.00