เครื่องทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง

 • Seaward PR33D: โพรบวัดไฟสูงแบบดิจิตอล
  THB 243,700.00
 • Seaward LLT: โพรบทดสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายหรือไม่
  THB 18,100.00
 • Seaward HALO HOOK: แอมป์มิเตอร์แบบคล้องสายไฟที่พาดเหนือหัว
  THB 75,400.00
 • Seaward SDR35: ก้านดิสชาร์จประจุไฟฟ้า
  THB 65,400.00