เครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์

 • Lansmont PDT80: เครื่องทดสอบการตกกระแทก (Drop Tester) ขนาด 80 กิโลกรัม
  THB 1,100,000.00
 • Lansmont Shock and vibration field data recorder: เครื่องบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนและช็อค
  THB 577,125.00
 • Lansmont Shock Test System: เครื่องทดสอบการช็อค
  THB 0.00
 • Lansmont Compression testers: เครื่องทดสอบการกดทับ
  THB 0.00