เครื่องทดสอบสัญญาณไวไฟ

  • NetAlly AirCheck™ G2: เครื่องทดสอบเครื่อข่ายไร้สาย Wi-Fi ความเร็วสูง 802.11ac
    THB 186,000.00