เครื่องวัดความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 • Fluke 2052/2062: Advanced Wire Tracer
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1660 Series: เครื่องมือทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชัน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 2042: เครื่องตรวจหาสายเคเบิ้ล อเนกประสงค์
  THB 53,099.00

   

เครื่องวัดความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 • Gossen METRACABLE TDR Pro : เครื่องมือวัดเพื่อค้นหาตำแหน่งปัญหาสายไฟฟ้าช็อต สายขาด
  THB 54,100.00
 • Gossen PROFITEST INTRO: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า
  THB 72,000.00

เครื่องวัดความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

 • Metrel MI 3152: EurotestXC เครืองตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มัลติฟังก์ชัน จอสี
  THB 106,600.00
 • Metrel MI 2093: เครื่องค้นหาสายไฟ, ฟิวส์ และเบรกเกอร์
  THB 35,400.00
 • Metrel MI 3102 BT: เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงงาน
  THB 73,800.00