Gossen METRACABLE TDR Pro : เครื่องมือวัดเพื่อค้นหาตำแหน่งปัญหาสายไฟฟ้าช็อต สายขาด

รหัสสินค้า : Gossen M281A

ราคา

THB 51,600.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 51,600.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้งเครื่องมือวัดเพื่อค้นหาตำแหน่งปัญหาสายไฟฟ้าช็อต สายขาด ตอบสนองเร็ว! น้ำหนักเบา พกพาสะดวก! เหมาะสำหรับงานภาคสนาม!

METRACABLE TDR Pro : Time Domain Reflectometer : Cable Fault Locator

  • ค้นหาจุดตำแหน่งการเกิดปัญหาของสายไฟฟ้าระยะไกลสูงสุด 14 KM.
  • รองรับการวัดสายไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดทั้ง Power และสื่อสาร เช่น สายไฟฟ้าใต้ผนัง, สายไฟฟ้าใต้ดิน, สายโทรศัพท์, สาย LAN, สาย Power Line, สาย Coaxial, สาย Shield Etc.
  • ความแม่นยำสูงสุด 30 CM.
  • แยกแยะปัญหาได้หลากหลายแบบทั้ง สายขาด สายช็อต (ลัดวงจร) สายชื้น สายหลวมคลอน