เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

 • Fluke CO-220: เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
  THB 26,129.00
 • Fluke CO-205: ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซ
  THB 10,418.00

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

 • Haltech HFX205: เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ในบรรยากาศ
  THB 57,600.00

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

 • Kanomax OMX series: เครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ
  THB 98,700.00
 • Kanomax 2100: เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ 6 พารามิเตอร์
  THB 0.00
 • Kanomax 2212: เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขนาดมือถือ
  THB 99,000.00