⚙️ ซ่อมและสอบเทียบ

  

ช่องทางการติดต่อรับบริการซ่อมและสอบเทียบ
โทร: 02-514-1000 # 311, 312 มือถือ: 088-658-9936
Line ID: @servicemeasure
ติดต่อศูนย์บริการโดยตรงที่สำนักงาน ชั้น 3

แบบฟอร์มติดต่อบริการซ่อมและสอบเทียบ
ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบ บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
ประกอบด้วยงานบริการ 3 ส่วนคือ

งานบริการซ่อมภายในศูนย์ซ่อม (Repair Service Center)
บริการซ่อมเครื่องมือวัดทุกรุ่นที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือวัดที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเครื่องที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (Warranty) โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในงานซ่อมเครื่องมือวัดมาอย่างยาวนาน

งานบริการสอบเทียบ (Calibration Service)
ศูนย์บริการของบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 (Accredited Laboratory) โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องมือใน 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
2.1 กลุ่มเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า DC&Low Frequency (ISO/IEC 17025 Accredited)
2.2 กลุ่มเครื่องมือวัดและเครื่องสอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Thermometry), (ISO/IEC 17025 Accredited)
2.3 กลุ่มเครื่องมือวัดด้านความถี่ (Radio Frequency, RF) และ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณกล้องวงจรปิด (CaTV), (Traceable)
2.4 กลุ่มเครื่องทดสอบสายสัญญาณเครือข่าย (Network Cable Analyzer, FLUKE Network)

งานบริการนอกสถานที่ (Field Service)
นอกจากนี้ทางศูนย์บริการยังมีทีมให้บริการซ่อมภาคสนาม (On-site Repair) งานติดตั้ง (Installation) และซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้า สำหรับเครื่องมือวัดหรือเครื่องทดสอบที่มีขนาดใหญ่หรือมีการติดตั้งแบบถาวร (Test Station)

* บริการรับส่งเครื่องมือซ่อมและสอบเทียบ (ฟรี) สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับบริการรับส่งเครื่องมือฟรี ถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรอบการวิ่งรถขนส่งของบริษัทฯ

ประวัติศูนย์บริการ

ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบ บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการหลังการขาย ทั้งในด้านการซ่อม (Repair) การสอบเทียบ (Calibration) งานติดตั้ง (Installation) และการให้บริการข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Support) แก่ลูกค้าที่ได้ซื้อเครื่องมือกับทางบริษัทฯ หรือซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น เครื่องมือวัด (Instruments) เครื่องสอบเทียบ (Calibrators) เครื่องทดสอบ (Testers) และเครื่องมือในงานพัฒนาต่างๆ (Research and Development Equipment) เป็นต้น

นับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ที่ศูนย์บริการได้ดำเนินงานตลอดมา เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าเครื่องมือของท่านจะได้รับการดูแลและเมื่อมีปัญหาจะได้รับการบริการให้เครื่องกลับมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรที่ได้สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานและยังคงพัฒนาความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องบริการซ่อม

ศูนย์บริการการซ่อมบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในการการซ่อมเครื่องมือวัด (Instruments) เครื่องสอบเทียบ (Calibrators) และเครื่องทดสอบ (Testers) ในแต่ละรุ่นที่ได้จัดจำหน่าย พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและอะไหล่ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับงานซ่อมผลิตภัณฑ์ด้านการวัดหลากหลายประเภท เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจของลูกค้าที่ได้ซื้อเครื่องมือจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลล่วงหน้ากับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ทางไลน์ (Line) หรือฝากข้อความบนหน้าเว็ปเพจก่อนนำเครื่องมือของท่านเข้ามาตรวจซ่อม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานตลอดเวลาทำการ

* สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับบริการรับส่ง เครื่องมือฟรี ถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรอบการวิ่งรถขนส่งของบริษัทฯ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัทเชอร์โทรนิกซ์ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 (Accredited Laboratory) โดยให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า DC&Low Frequency (ISO/IEC 17025 Accredited)
2. กลุ่มเครื่องมือวัดและเครื่องสอบเทียบด้านอุณหภูมิ (Thermometry), (ISO/IEC 17025 Accredited)
3. กลุ่มเครื่องมือวัดด้านความถี่ (Radio Frequency, RF) และ เครื่องวิเคราะห์สัญญาณกล้องวงจรปิด (CaTV), (Traceable)
4. กลุ่มเครื่องทดสอบสายสัญญาณเครือข่าย (Network Cable Analyzer)


Download ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
Download ใบรับรองระบบงาน Certificate of Accreditation
Download Service certificate Measuretronix

Contact Service Center