เครื่องนับและวิเคราะห์ความถี่

  • Pendulum CNT-104S: Multi-Channel Frequency Analyzer
    THB 600,000.00
  • Pendulum CNT-90: เครื่องวิเคราะห์และนับความถี่และคาบเวลา
    THB 175,000.00