เครื่องมือสำหรับตรวจวัดกำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, คุณภาพไฟฟ้า, คุณภาพแรงดันไฟฟ้า, ไฟตก (Dip, Sag), ไฟเกิน (Swell), ฮาร์มอนิก (Harmonic), แรงดันไฟกระชาก (Transient)

 • Metrel MI 2893: Power Master XT เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส Class A
  THB 236,800.00
 • Metrel MI 2883: Energy Master เครื่องวัดบันทึกผลและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า 3 เฟส
  THB 73,700.00
 • Metrel MI 2885: Master Q4 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 4 แชนแนล
  THB 117,400.00
 • Metrel MI 2892: Power Master เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
  THB 149,100.00