เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ

  • GW Instek USG-LF44: อุปกรณ์สร้างสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา
    THB 21,000.00

เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ

  • Promax GR-206: 3 GHz RF generator
    THB 0.00
  • Promax GR-205: RF Signal Generator
    THB 360,000.00