เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Fluke 835: เครื่องมือตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์
  THB 85,623.00
 • Fluke 805 FC: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
  THB 119,051.00
 • Fluke 810: เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน ที่ให้คำตอบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันที
  THB 598,810.00
 • Fluke 820-2: สโตรโบสโคปชนิด LED ความสว่างสูง
  THB 86,899.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Kanomax 4200: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
  THB 88,200.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • LDS V875/V8: ขนาดแรงทดสอบปานกลาง
  THB 0.00
 • LDS V101/V201/V406/V450/V455: ขนาดแรงทดสอบต่ำ
  THB 0.00
 • LDS V555/V650/V721/V780: ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง
  THB 0.00
 • LDS V9: High-force Shaker
  THB 0.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • Polytec VibroGo: เครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนที่สามารถพกพา
  THB 0.00
 • Polytec VibroFlex: เครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนที่มีความยืดหยุ่นสูง
  THB 0.00
 • Polytec VibroOne: เครื่องวัดการสั่นสะเทือนโดยไม่สัมผัสด้วยเทคนิค laser doppler
  THB 0.00

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

 • TPI 9080: เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
  THB 78,400.00