LDS V9: High-force Shaker

รหัสสินค้า : LDS V9

ราคา

THB 0.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ปิ่น ปิ่นแก้ว โทร. 09-6989-8228

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


LDS รุ่น V9 HIGH FORCE SHAKER ชุดทดสอบการสั่นสะเทือน สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ สมรรถนะสูงสุด เหมาะสำหรับงาน

  • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้แรงสูงและเป็นเวลานาน
  • ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การบินและการทหาร
  • ทดสอบแบบ shock pulse ที่ความถี่ต่ำๆ
  • ทดสอบสินค้าและบรรจุภัณฑ์