เครื่องวัดความต้านทานดิน

 • BK Precision 309: เครื่องวัดความต้านทานดินแบบดิจิตอล
  THB 10,100.00

เครื่องวัดความต้านทานดิน

 • Fluke 1623-2/1625-2: เครื่องทดสอบกราวด์ดิน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke 1630-2 FC: แคลมป์วัดกราวด์ลูปของดิน เชื่อมต่อไร้สาย Fluke Connect
  THB 108,969.00

   

เครื่องวัดความต้านทานดิน

 • Gossen GEOHM 5-Set: เครื่องทดสอบความต้านหลักดินทางไฟฟ้า
  THB 70,000.00
 • Gossen METRACLIP EARTH: แคลมป์ทดสอบความต้านหลักดินทางไฟฟ้า
  THB 128,900.00
 • Gossen GEOHM PRO: เครื่องทดสอบความต้านหลักดินทางไฟฟ้า
  THB 138,100.00
 • Gossen GEOHM C: เครื่องทดสอบความต้านหลักดินทางไฟฟ้า
  THB 43,900.00

เครื่องวัดความต้านทานดิน

 • Metrel MI 3288: เครื่องมือวัดความต้านทานดินและความต้านทานฉนวนในเครื่องเดียวกัน
  THB 116,500.00
 • Metrel MI 3290: เครื่องวัดและวิเคราะห์ระบบกราวด์แบบ All In One
  THB 264,400.00
 • Metrel MI 3123: เครื่องทดสอบระบบกราวด์และแคลมป์วัดกราวด์ลูปของดินได้ในตัวเดียวกัน
  THB 38,800.00
 • Metrel MI 3295: เครื่องทดสอบ Step Contact Voltage สำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง
  THB 305,000.00