เครื่องขยายสัญญาณความถี่ Clock

  • Pendulum FDA-301: Frequency Distribution Amplifiers
    THB 100,000.00
  • Pendulum DA-36: Fiber&Coax Frequency Distribution
    THB 85,000.00
  • Pendulum GPS-12R: GPS-Controlled Frequency Standard
    THB 450,000.00