กล้องถ่ายภาพเสียงและ Partial Discharge

 • InCTRL: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์อัลตร้าซาวด์ มาใหม่ในรูป Mobile App บน Android Phone แล้ว
  THB 0.00
 • CTRL PowerBeam 300: จานรวมสัญญาณเพิ่มระยะตรวจวัดอัลตร้าซาวด์
  THB 0.00
 • CTRL UL101: เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์
  THB 335,650.00

กล้องถ่ายภาพเสียงและ Partial Discharge

 • EA UltraTEV® Plus²: เครื่องตรวจวัด Partial Discharge แบบพกพา
  THB 0.00
 • EA UltraTEV Detector²: เครื่องตรวจ Partial Discharge แบบพกพา
  THB 0.00

กล้องถ่ายภาพเสียงและ Partial Discharge

 • Fluke ii910: กล้องถ่ายภาพเสียงสำหรับตรวจหา Partial Discharge/ Corona และลมรั่ว
  THB 1,340,019.00
 • Fluke ii900: กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม
  THB 1,095,956.00

กล้องถ่ายภาพเสียงและ Partial Discharge

 • Hikmicro AI76: กล้องถ่ายภาพเสียง แบบไมโครโฟน 136 ตัว
  THB 410,400.00