เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Clare Sentinel Series: เครื่องทดสอบ Hipot/Flash/Dielectric แบบโปรแกรมได้
  THB 0.00
 • Clare HAL Series: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า - อุปกรณ์ส่องสว่าง
  THB 0.00

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Gossen SECUTEST SIII+: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส
  THB 234,300.00

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • GW Instek GLC-10000: เครื่องทดสอบการรั่วไหลเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่รองรับมาตรฐานทางการแพทย์
  THB 163,600.00
 • GW Instek GPT-9500 Series: เครื่องทดสอบความปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า (Hipot) ชนิดหลายช่องสัญญาณ ขนาด 150VA
  THB 112,400.00
 • GW Instek GPT-15000 Series: เครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 500VA (Hipot Tester)
  THB 123,500.00
 • GW Instek GPT-9900 Series: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA (Hipot Tester)
  THB 105,000.00

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Metrel MI 3360: OmegaPAT XA เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 121,300.00
 • Metrel MI 3311: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 36,600.00
 • Metrel MI 3394: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
  THB 291,000.00
 • Metrel MI 3309 BT: DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 56,500.00

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Seaward PrimeTest 250+: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน
  THB 45,400.00
 • Seaward Apollo 600+: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพระดับผู้ตรวจสอบ
  THB 211,400.00
 • Seaward PrimeTest 100: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน
  THB 32,900.00