Metrel MI 3394: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า : Metrel MI 3394 ST

ราคา

THB 291,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 291,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต พร้อมซอฟต์แวร์ MES-Manager บน PC สำหรับอัปโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ, ดาวน์โหลดผลการทดสอบ, เก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ, ทำรายงาน และจัดพิมพ์ผลการทดสอบ เป็นเครื่องมือความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าทุกลักษณะงาน ทั้งในห้องแล็บ, สายการผลิตอัตโนมัติ และห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน

Metrel MI 3394 วิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการตรวจวัดค่าดังต่อไปนี้

 • AC/DC Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์หรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
 • PE Leakage ตรวจวัดปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด
 • วัดกระแส Substitute leakage ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • วัดกระแส Differential leakage ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • Touch Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือก
 • Main Voltage Measurement ตรวจสอบแรงดันที่เต้ารับ
 • IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC Power Cord)
 • RCD Trip Time ทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว (RCD) ว่าตัดตามเงื่อนไขที่ถูกต้องหรือไม่
 • วัดเวลา Discharge
 • ฟังก์ชันทดสอบ Power P/S/Q, Voltage, Current, cosϕ, Frequency, ThdU, ThdI, PF

คุณสมบัติเด่น

 • การจัดการข้อมูล : มีความสามารถในการจัดการข้อมูลได้ง่าย รวมทั้งการจัดการหน่วยความจำที่ชาญฉลาด
 • ขั้วต่อทดสอบหลายชุด : ช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกการทดสอบเดี่ยว หรือทดสอบตามขั้นตอนอัตโนมัติ จากจุดทดสอบเดียวได้
 • ใช้กับอะแดปเตอร์ทดสอบ : รุ่น A 1460 CE Adaptor สำหรับการทดสอบอัตโนมัติจากจุดทดสอบเดียวได้
 • ใช้กับไมโคร SD การ์ด : แถมมาด้วยขนาด 8 GB รองรับได้สูงสุด 32 GB
 • จอแสดงผลสี : ขนาด 3.4 นิ้ว ระบบสัมผัส
 • ทดสอบ Hi-pot : ที่แรงดันทดสอบ 5kV AC และ 6kV DC
 • ทดสอบความต่อเนื่อง : เลือกขนาดกระแสได้ 4 ระดับ 0.2A, 4 A, 10A, 25A
 • อินเตอร์เฟสหลายแบบ : ทั้ง RS232, USB, Ethernet และ Bluetooth
 • ทดสอบได้ทุกระบบไฟ : ทั้งระบบ TT, TN, IT และ 115 V