เครื่องสอบเทียบงานอุตสาหกรรม

 • Fluke 730G: Digital Pressure Calibrator
  THB 146,365.00
 • Fluke 710: เครื่องทดสอบลูปวาล์ว
  THB 134,930.00
 • Fluke 750P Series: โมดูลวัดความดันความเที่ยงตรงสูง สำหรับเครื่องสอบเทียบรุ่น Fluke 75x และ 720 Series
  THB 100,569.00
 • Fluke 771: แคลมป์วัดกระแสลูป
  THB 41,966.00