เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์

 • Gossen SECULIFE ST BASE: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์
  THB 167,400.00

เครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์

 • Rigel 288+: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ
  THB 295,000.00
 • Rigel 62353+: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบมืออาชีพ
  THB 191,000.00
 • Rigel Safe Test 60: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์แบบพื้นฐาน
  THB 82,000.00