AMETEK Programmable Power Inc.

Ametek Group เป็นกรุ๊ปที่มีหลากหลายธุรกิจในครอบครอง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิต วิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการทำตลาดไปยังกลุ่มเครื่องมือวัด และทดสอบความแม่นยำสูง ความคงทน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิศวกรชั้นนำ , แผนกวิจัยและพัฒนา และด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ จนทำให้เป็นผู้นำทางด้าน Power Source คุณภาพสูง ที่มีความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง

Sorensen เป็นแบรนด์ที่รู้จักมาอย่างยาวนานทางด้าน Power Supply ที่มีความแม่นยำ ตั้งโปรแกรมได้ และมีความหลากหลายทางด้านกำลังการจ่าย ตั้งแต่ 30Watt ถึง 150kW เหมาะกับงานการวิจัยและพัฒนา การทดสอบและวัดผลที่แม่นยำ

ปัจจุบันสินค้าในแบรนด์ Sorensen มีดังนี้

 • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Source)
 • โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (DC / AC+DC Electronics Load)

Sorensen

 • Sorensen SG/SGe/SGX Series: แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 4-150 kW ความเที่ยงตรงสูง
  THB 0.00
 • Asterion DC ASM Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Asterion DC ASA Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Sorensen ASD FLX Series: แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงโปรแกรมได้ขนาด 10kW-30kW ระบบโมดูล ปรับเปลี่ยนสเปกได้ง่ายตามความต้องการ
  THB 0.00