AMETEK Programmable Power Inc.

Ametek เป็นกรุ๊ปที่มีหลากหลายธุรกิจในครอบครอง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต วิจัยพัฒนา

โดยมุ่งเน้นการทำตลาดไปยังกลุ่มเครื่องมือวัดและทดสอบความแม่นยำสูง ความคงทน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิศวกรทั่วไป R&D

และด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ จนทำให้เป็นผู้นำทางด้าน Power Source คุณภาพสูง ที่มีความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง

 ปัจจุบันสินค้าใน Ametek Group มีดังนี้ :

 • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Source)
 • แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC Power Source)
 • โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (AC/DC Electronics Load)

Sorensen

 • Sorensen SG/SGe/SGX Series: แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 4-150 kW ความเที่ยงตรงสูง
  THB 0.00
 • Asterion DC ASM Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Asterion DC ASA Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Sorensen ASD FLX Series: แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงโปรแกรมได้ขนาด 10kW-30kW ระบบโมดูล ปรับเปลี่ยนสเปกได้ง่ายตามความต้องการ
  THB 0.00