AMETEK Programmable Power Inc.

Ametek Group เป็นกรุ๊ปที่มีหลากหลายธุรกิจในครอบครอง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิต วิจัยและพัฒนา 

โดยมุ่งเน้นการทำตลาดไปยังกลุ่มเครื่องมือวัด และทดสอบความแม่นยำสูง ความคงทน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิศวกรชั้นนำ, แผนกวิจัยและพัฒนา
และด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ จนทำให้เป็นผู้นำทางด้าน Power Source คุณภาพสูง ที่มีความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง

Sorensen เป็นแบรนด์ที่รู้จักมาอย่างยาวนานทางด้าน Power Supply ที่มีความแม่นยำ ตั้งโปรแกรมได้ และมีความหลากหลายทางด้านกำลังการจ่าย
ตั้งแต่ 30Watt ถึง 150kW เหมาะกับงานการวิจัยและพัฒนา การทดสอบและวัดผลที่แม่นยำ

ปัจจุบันสินค้าในแบรนด์ Sorensen มีดังนี้

 • แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Source)
 • โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (DC / AC+DC Electronics Load)

Sorensen

 • Sorensen SG/SGe/SGX Series: แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 4-150 kW ความเที่ยงตรงสูง
  THB 0.00
 • Asterion DC ASM Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Asterion DC ASA Series: แหล่งจ่ายไฟดีซี (High Power) ชนิดโปรแกรมได้ แบบหลายช่องสัญญาณ
  THB 0.00
 • Sorensen ASD FLX Series: แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงโปรแกรมได้ขนาด 10kW-30kW ระบบโมดูล ปรับเปลี่ยนสเปกได้ง่ายตามความต้องการ
  THB 0.00