• Sonic SA-11: เครื่องวัดความเร็วลมอัลตราโซนิครุ่น
    THB 105,000.00
  • Sonic WA-790: ระบบสแกนทิศทางและความเร็ว ของการไหลเวียนอากาศในอาคารควบคุม
    THB 1,350,000.00