เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุและเพาเวอร์เซ็นเซอร์

 • BK Precision RFM3000/RFP3140: - RF Peak Power Meter & Analyzer
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุและเพาเวอร์เซ็นเซอร์

 • Bird MRI3T Kit: ชุดตรวจวัดและสอบเทียบกำลังคลื่น RF POWER ของ เครื่องมือแพทย์ MRI
  THB 0.00
 • Bird SMK-3000: เครื่องวัด Precision RF Power Calibration Kit สำหรับงานสอบเทียบ
  THB 0.00
 • Bird 3141/4044: Channel Power Monitor
  THB 0.00
 • Bird 7022: Statistical RF Power Sensor
  THB 270,000.00