เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Emazys Z200: เครื่องทดสอบงานสำหรับงานซ่อมบำรุงระบบโซลาร์
  THB 291,000.00
  THB 365,400.00  (-20%)

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Fluke SMFT-1000: เครื่องทดสอบและวัดประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์มัลติฟังก์ชัน, เครื่องวัดความสัมพันธ์กระแส-แรงดัน (I-V Curve)
  THB 267,423.00
 • Fluke 393 FC: แคลมป์มิเตอร์ CAT III 1500 V True-rms พร้อม iFlex
  THB 30,456.00
 • Fluke FLK-IRR1-SOL: มิเตอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์
  THB 18,106.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Gossen PROFITEST PV1500: วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซล่าร์ ด้วย IV Curve
  THB 839,600.00
 • Gossen PROFITEST PVSUN/PVSUN MEMO: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์
  THB 60,800.00
 • Gossen PROFITEST PV: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์
  THB 583,800.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Metrel MI 3109: EurotestPV Lite เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 86,600.00
 • Metrel MI 3108: EurotestPV เครื่องทดสอบในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 136,000.00
 • Metrel MI 3155: เครื่องมือตรวจวัดซ่อมบำรุงและตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  THB 135,300.00

เครื่องวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 • Seaward Solar Utility Pro Complete Kit: เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงความปลอดภัยระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
  THB 228,780.00
 • Seaward PV200 Solar Complete Kit: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 220,500.00
 • Seaward PV150 Solar Complete Kit: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 94,320.00
 • Seaward Solar Power Clamp: เครื่องทดสอบระบบโซลาร์
  THB 21,330.00