Gossen PROFITEST PV: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์

รหัสสินค้า : Gossen M360A

ราคา

THB 583,800.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 583,800.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


คุณลักษณะพิเศษ

  • สามารถทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ตามมาตรฐาน IEC 62446 ได้
  • สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซลาร์ได้ด้วย IV CURVE
  • มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และทำรายงาน

คุณลักษณะทั่วไป

  • สามารถทดสอบแรงดันไฟฟ้า (Voc) ได้ 1000V DC
  • สามารถทดสอบกระแสไฟฟ้า (Isc) ได้ 20A DC
  • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 1,000 ค่า
  • สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB ได้
  • ความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC61010, EN60529, EN61326-1
  • ตัวเครื่อง IP20