เครื่องให้กำเนิดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

  • Fluke 5128A: เครื่องกำเนิดความชื้นสัมพัทธ์สำหรับงานสอบเทียบที่รวดเร็ว
    THB 2,306,830.00

เครื่องให้กำเนิดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

  • Thunder 2500: เครื่องกำเนิดความชื้นสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัด
    THB 0.00