เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • BK Precision 2840/2841: DC มิลลิโอห์มมิเตอร์
  THB 40,700.00
 • BK Precision 310: ดิจิตอลมิลลิโอห์มมิเตอร์
  THB 30,300.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • Gossen METRAHit 27Ex: แบบพิเศษสำหรับงานทดสอบในพื้นที่เสี่ยง (Potentially Explosive Atmospheres)
  THB 228,300.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • GW Instek GOM-804/GOM-805: ดีซีมิลลิโอห์มิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง สำหรับระบบงานอัตโนมัติ
  THB 25,600.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • Metrel MI 3242: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 2A
  THB 49,300.00
 • Metrel MI 3250: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 10A
  THB 126,300.00
 • Metrel MI 3252: เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 100A
  THB 241,400.00

เครื่องวัดค่าความต้านทานต่ำ

 • Seaward Cropico DO5000 Series: เครื่องวัดค่าไมโครโอห์มแบบตั้งโต๊ะ ความเที่ยงตรงสูง (High accuracy 0.03%)
  THB 148,100.00