กล้องตรวจสภาพภายในท่อ

  • Fluke DS701/DS703 FC: กล้องวีดีโอสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
    THB 146,502.00

กล้องตรวจสภาพภายในท่อ

  • Reed R9000: กล้องตรวจสอบสภาพภายในท่อ สายยาว 20 เมตร
    THB 104,000.00