เครื่องวัดการใช้พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • GW Instek GPM-8310: เครื่องมือวัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 65,400.00
 • GW Instek GPM-8213: มิเตอร์วัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  THB 39,900.00

เครื่องวัดการใช้พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Prodigit 4016: เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 500V/20A (Digital Power Analyzer)
  THB 70,000.00
 • Prodigit 5302A: เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้า AC ที่วิเคราะห์กำลังไฟฟ้าได้
  THB 121,000.00