เครื่องวัดความปลอดภัยการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

 • Fluke FEV300: ชุดอะแดปเตอร์ทดสอบสถานีชาร์จ EV Fluke พร้อมหัวชาร์จ Type 2
  THB 42,807.00

เครื่องวัดความปลอดภัยการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

 • Gossen PROFITEST EMOBILITY: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)
  THB 126,000.00
 • Gossen PROFITEST H+E BASE: เครื่องทดสอบการสื่อสารระหว่างรถกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)
  THB 0.00
 • Gossen PROFiTEST MXTRA: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC (EVSE)
  THB 148,800.00
 • Gossen PROFITEST PRIME: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)
  THB 284,800.00