Metrel MI 3132: EV Tester เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยรถไฟฟ้า

รหัสสินค้า : Metrel MI 3132

ราคา

THB 136,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 136,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


- เครื่องมือสำหรับตรวจวัดเพื่อการบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า การเชื่อมต่อความสมบูรณ์ของระบบสายไฟฟ้าในรถ EV

- คาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้า EV เช่น ไฟรั่ว ไฟช๊อต และไฟไหม้

- ทดสอบความต้านทานฉนวนแบตเตอรี่

- ตรวจเช็คความสมบูรณ์ในการเชื่อมต่อ สะพานไฟ สายไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิกซ์ ในรถยนต์ไฟฟ้า 

- วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพของฉนวนสายไฟฟ้าภายในรถ EV ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และลัดวงจร


EV Tester : Model MI3132 เครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัยรถไฟฟ้า ตามมาตรฐาน UN ECE R100 Anex. 4A และ 4B และ ISO 6469-3 ตามข้อกำหนดของระบบกักเก็บพลังงาน REESS (Rechargeable Energy Storage system)

  • มาตรฐานการวัดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง BEV และ ระบบไฟฟ้า Hybrids
  • ตรวจวัดความต้านทานฉนวน ตามมาตรฐาน UN ECE R100 Anex. 4A และ 4B และ ISO 6469-3 (ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่ใช้สำหรับการทดสอบความต้านทานเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า)
  • วัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม ด้วยกระแส 2A แบบ Kelvin Four wires
  • ทดสอบฉนวนด้วยแรงดันทดสอบที่หลากหลายปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 50V ถึง 1500V ค่าความต้านทานฉนวนสูงสุดที่ 2.99 GOhm
  • วัดการความแข็งแรงในการเชื่อมต่อสายและสานไฟต่างๆในรถยนต์ด้วยกระแส 200mA 
  • หน้าจอสีแบบสัมผัสตอบสนองรวดเร็วขนาด 4.3 นิ้ว
  • เครื่องมือแบบ Portable พกพาสะดวก 
  • วัสดุคงทนสามารถใช้งาน Outdoor ได้อย่างมั่นใจ
  • แบตเตอรี่ แบบ Li-ion คุณภาพสูงสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน
  • รองรับการทำรายงานผลบน Computer PC อย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพ