เครื่องวัดแสง

  • Amprobe LM-200 LED: เครื่องวัดความสว่างแสงที่รองรับโคม LED
    THB 7,654.00
  • Amprobe SOLAR-100: มิเตอร์วัดกําลังงานแสง
    THB 14,290.00

เครื่องวัดแสง

  • Fluke 941: เครื่องวัดความสว่างของแสงในอาคาร
    THB 14,031.00