• Seaward PrimeTest 250+: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน
    THB 38,000.00
  • Seaward Apollo 600+: เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพระดับผู้ตรวจสอบ
    THB 154,500.00
  • Seaward PrimeTest 100: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน
    THB 24,900.00