Gossen PROFITEST PV1500: วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซล่าร์ ด้วย IV Curve

รหัสสินค้า : Gossen M360F

ราคา

THB 839,600.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 839,600.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


คุณลักษณะพิเศษ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบโซล่าร์ ด้วย IV Curve 1500V
 • ทดสอบด้านความปลอดภัยในระบบโซล่าร์ตามมาตรฐาน IEC 62446
 • ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในวงจรอนุกรม Rs
 • ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในวงจรขนาน Rp
 • สร้างฐานข้อมูลทางเทคนิคของแผง เพื่อคำนวณ STC Curve ได้
 • แสดงกราฟ IV Curve ที่ได้จากการวัดจริง และ STC Curve ภายใน 3 วินาที
 • มีซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์กราฟ และทำรายงาน

คุณลักษณะทั่วไป

 • สามารถทดสอบแรงดัน (Voc) ได้ 1,500 V DC
 • สามารถทดสอบกระแสไฟฟ้า (Isc) ได้ 20 A DC
 • * กรณี Voc ไม่ถึง 1,000 V DC ทดสอบกระแสได้ 30 A DC*
 • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง ได้ 1,000 IV Curve
 • หน้าจอสี ระบบสัมผัส พร้อม USB Port สำหรับถ่ายโอนข้อมูล
 • ความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 61010, EN60529, EN61326-1
 • ตัวเครื่อง IP 20