Gossen PROFITEST PVSUN/PVSUN MEMO: เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบโซลาร์

รหัสสินค้า : Gossen PROFITEST PVSUN-M360C

ราคา

THB 60,800.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 60,800.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


คุณลักษณะพิเศษ

  • สามารถทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ตามมาตรฐาน IEC 62446 ได้
  • มีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และทำรายงาน
  • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 10,000 ค่า (MEMO)

คุณลักษณะทั่วไป

  • ทดสอบแรงดันไฟฟ้า (Voc) ได้ 1000V DC
  • ทดสอบกระแสไฟฟ้า (Isc) ได้ 20A DC
  • ทดสอบความต้านทานฉนวนา (Riso) ได้ 250/500/1000 V DC
  • ทดสอบความต้านทาน (Rpe) ได้ 200 mA
  • สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย USB ได้