Gossen SECULIFE ST BASE: เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์

รหัสสินค้า : Gossen M694A

ราคา

THB 155,000.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 155,000.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933, ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร. 09-8361-0481

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


SECULIFE ST BASE เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐาน IEC62353

คุณสมบัติทั่วไป

  • สามารถทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC62353 และ IEC60601 (รุ่น PRO)
  • สามารถรองรับการทดสอบแบบ single หรือแบบ auto ได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลผลการทดสอบในตัวเครื่องและสามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ในภายหลังได้
  • สามารถต่อกับแรงดันไฟฟ้า 230 Vac 1 เฟส ความถี่ 50 Hz
  • มีกระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมใช้งานในภาคสนาม
  • ตัวเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 61010-1

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายดิน ระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กและเปลือกของเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนที่เป็นโลหะ
  • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE)
  • Leakage Current ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องมือแพทย์
  • IEC Lead Test ตรวจสอบสาย AC Cord