GW Instek GLC-10000: เครื่องทดสอบการรั่วไหลเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่รองรับมาตรฐานทางการแพทย์

รหัสสินค้า : GW Instek GLC-10000

ราคา

THB 163,600.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 163,600.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร. 08-7717-5987, วิชิต ชำนาญการค้า โทร. 08-1832-7016

สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


GW Instek ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบระดับมืออาชีพ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ “เครื่องทดสอบกระแสรั่วไหล GLC-10000” ของปี 2023 เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ส่องสว่าง, เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ทางการแพทย์ “IEC 60601-1” จึงถูกนำมาใช้ทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่าในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ของอุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างการปฏิบัติงาน


GLC-10000 ตรงตามข้อกำหนดของ IEC 60601-1 ฉบับที่ 3.2 (ล่าสุด) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบและการผลิต ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC, EN, UL ซึ่งเป็นกฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ เครื่องนี้มีเครือข่ายการวัดสมรรถภาพของร่างกายมนุษย์ จำลอง 12 รูปแบบ ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจำลองค่าอิมพีแดนซ์ของร่างกายมนุษย์ ทำให้สามารถวัดปริมาณกระแสรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัส หรือได้รับกระแสไฟฟ้า

จุดเด่นที่สำคัญ ของ GLC-10000

 • ออกแบบมาเพื่อทดสอบกระแสรั่วไหลของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปและเครื่องมือทางการแพทย์
 • หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ (TFT LCD) 7นิ้ว แบบสัมผัส
 • โหมดจำลองการวัด 12 รูปแบบ ที่รองรับมาตรฐาน IEC 60601-1 : 2020 3.2rd
 • สามารถมองเห็นกระแสรั่วไหลได้สูงสุดถึง 50mA
 • มีพอร์ต MD Out ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Oscilloscope ได้
 • มีหน่วยความจำสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ 30 ค่าและ 100 ค่า สำหรับผลการวัด
 • มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูล, บันทึกรูปหน้าจอ
 • มาพร้อม Standard Interface ที่ครบครัน (RS-232C, USB Host & Device, LAN, I\O)

ลักษณะงานที่แนะนำ สำหรับ GLC-10000

 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องการมาตรฐานทางการแพทย์
 • นักวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วย
 • ทวนสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ หลังจากมีการใช้งานไปแล้ว หรือผ่านการซ่อมบำรุง